Powitanie

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że wznawiamy inicjatywę powołania Stowarzyszenia Alumnów Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych „Profit” oraz Absolwentów specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych „Profit” to inicjatywa, która kontynuuje dorobek Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki i Organizacji Produkcji, które powstało w 1979 roku. W ponad 30sto letniej historii Koła jego bogaty dorobek tworzyło wielu wybitnych studentów, których łączyła wspólna pasja i zainteresowania.

Wielu absolwentów z nieukrywaną przyjemnością wraca do wspomnień z obozów naukowych, konferencji i spotkań towarzyskich, które towarzyszyły działalności Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki i Organizacji Produkcji, a następnie Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych „Profit”.

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Alumnów Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych „Profit” oraz Absolwentów specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa spotkała się z bardzo entuzjastycznym odbiorem podczas organizowanej niedawno uroczystości 30sto lecia istnienia Koła, dlatego też podjęliśmy kroki do wznowienia niniejszej inicjatywy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważny w dzisiejszych czasach jest networking. Absolwenci Koła zajmują dziś wysokie stanowiska w spółkach, bankach, firmach doradczych, prowadzą własną działalność gospodarczą, a także są pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Ich doświadczenie i osiągnięcia to niewątpliwie ogromnie wartościowa baza, która może być cenną wskazówką dla wielu młodszych kolegów.

Opiekun, Projekt manager i Zarząd SKN IK „PROFIT”