SKN IK Profit

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT, działaja przy Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jesteśmy grupą studentów, która dzieli wspólne pasje związane z tematyką finansów (finance), a dokładniej – inwestycji kapitałowych (capital investment), rynków finansowych (financial markets) jak i zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw (corporate finance).

Pomimo bogatej historii, to od roku 2005 nasza aktywność koncentruje się na tematyce związanej ściśle z finansami. Oprócz publikacji prac naukowych, SKN IK PROFIT aktywnie działa na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu finansów wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wielu z naszych byłych członków stanowi obecnie elitę rynku finansowego w Polsce, będąc zarządzającymi funduszy inwestycyjnych czy pracując przy dużych fuzjach i przejęciach lub doradzając jako konsultanci. Inni rozwijają swoje naukowe talenty jako doktoranci i wykładowcy. Wszystkich łączy wcześniejsza praca i działalność w SKN IK PROFIT.