O Projekcie

Stowarzyszenie Alumni Association jest projektem realizowanym w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych „Profit”, działającego przy Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

SKN IK „Profit” zrzesza studentów różnych specjalności, którzy interesują się tematyką szeroko pojętych inwestycji kapitałowych i finansów. Nasze koło co roku realizuje różne projekty naukowe, organizuje wiele wykładów otwartych prowadzonych przez znanych specjalistów, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Studenckie koło naukowe posiada bardzo bogatą 30 letnią historię. Zostało założone w listopadzie 1979 roku przez dr Włodzimierza Tłuchowskiego oraz dr Eugeniusza Nowickiego Łowickiego i dr Pawła Napierkowskiego jako Studenckie Koło Ekonomiki i Organizacji Produkcji. Przez tak długi okres czasu (zmiana nazwy na SKN IK „Profit”) działa ono nieustannie, zrzeszając młodych ludzi o wspólnych zainteresowaniach, pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć umiejętności w oparciu o kontakt z prawdziwym biznesem.

Przez ten okres członkowie koła stworzyli naprawdę imponujący dorobek naukowy. Opublikowano ponad 190 artykułów w recenzowanych Zeszytach Naukowych i Materiałach Konferencyjnych. Członkowie organizacji uczestniczyli w ponad 130 Konferencjach, Sympozjach i Sesjach Naukowych, międzynarodowych i ogólnokrajowych, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia, w tym laureata Międzynarodowego Konkursu Studenckich Prac Naukowych w Bratysławie i Pradze (1984-1989).  W maju 2007r. najmłodsi członkowie zorganizowali konferencję naukową „Giełda szansą rozwoju przedsiębiorstwa”, w której uczestniczyło wielu znakomitych gości oraz studentów. W każdym roku akademickim organizowane jest „London Study Excursion” (wyjazd do Londynu na spotkania z przedstawicielami LLoyd’s , EBRD, Bloomberg, Saxo Bank, Goldman Sachs International , Bank of England Museum, Institute of Islamic Banking &Insurance itp.) oraz szereg projektów naukowych przy współpracy z firmami zewnętrznymi. To właśnie ten dorobek naukowy i długa, pełna doświadczeń historia organizacji skłoniły dr Włodzimierza Tłuchowskiego i Edytę Lipkę do stworzenia projektu o nazwie Alumni Association – Stowarzyszenia Absolwentów Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych „Profit” (SKN Ekonomiki i Organizacji Produkcji).

Celem „Alumni Association” jest utworzenie stowarzyszenia zrzeszającego wszystkich byłych członków koła. Organizacja ta będzie platformą wzajemnej komunikacji i wymiany doświadczeń między jej członkami, a studentami obecnie działającymi w kole. Ponadto wspólna działalność może stać się źródłem wsparcia i nowych pomysłów dla dalszej działalności SKN Inwestycji Kapitałowych „Profit”.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie zjazd wszystkich członków Alumni Association oraz SKN IK „Profit”, z okazji 30-lecia istnienia koła, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2009 r. Pragniemy uczcić ten jubileusz w szczególny sposób, umożliwiając kontakt i wspólne świętowanie wszystkim byłym i obecnym studentom, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji.

Obecnie studenci realizujący wyżej przedstawiony projekt są na etapie poszukiwania i nawiązywania kontaktów z wszystkim osobami, które działały w Studenckim Kole Naukowym Ekonomiki i Organizacji Produkcji i późniejszym Studenckim Kole Naukowym Inwestycji Kapitałowych „Profit”. Naszym celem jest zgromadzenie w Alumnii Association jak największej liczby byłych członków. Równolegle realizowane są zadania związane z organizacją samego zjazdu, który będzie wspaniałą okazją do ponownego spotkania się po latach, wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania 30-lecia istnienia koła.

W celu przedstawienia Wam najważniejszych informacji o projekcie zapraszamy do zapoznania się z następującymi zakładkami:
„Dorobek naukowy koła” – zbiór najważniejszych publikacji członków koła
„Kontakt” – informacje o studentach realizujących projekt
„Kronika” – zdjęcia i wspomnienia z najważniejszych momentów życia SKN Ekonomiki i Organizacji Produkcji
„SKN IK Profit” – aktualności z życia SKN IK “Profit” – strona www
„Alumni Association Informacje” – aktualności z prac grupy projektowej

W razie pytań lub innych kwestii związanych z działalnością grupy projektowej Alumni Association prosimy o przejście do zakładki „Kontakt”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych  !!!

Grupa projektowa Alumni Association